زریان و زایەڵە و زنار و نسار
توضیحات :

ئەم شیعرانە زادەی ئەزموونی زیاد لە نیو سەدەن، هەر لە “زریان”ی هەڕەتی لاوی و بەردەوامیی “زایەڵە” و “زنار”ی ڕۆژانی غەریبییەوە, تا دەگەنە کەناری “نسار”ی لانەواز و پڕ لە هەراوهوریای تەمەن. شیعری هەڵقوڵاوی دڵ و دەروونی ڕۆڵەیەکی خەم و ئاواتی کوردانە و مرۆڤانەن...

کتابه های مشابه

تعداد نظرات : 0

+